Utnyttja ditt ROT – Avdrag

Du kan alltid dra 30% av arbetskostnaden med ROT-avdraget när du beställer arbete från Takläggaren i Göteborg. Du får halva priset för en professionell takläggare från Takläggarn’ i Göteborg. Maxbeloppet får dock inte överstiga 50 000 kr per person och år och har du kommit upp i 50 000 kr så löper vanligt pris. Bor du med någon i ditt bohag till exempel så får du dra av (2 x 50 000 = 100 000 kr) dubbelt så mycket. Detta gäller alla våra tjänster som vi erbjuder.

Du kan redan i offerten se vad priset blir efter ROT-avdraget och skattelättnaden. Det finns heller inget lägsta belopp som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Skattereduktionen har gällt sedan 8 December 2008 och är i dagsläget fortfarande i bruk.