Utnyttja Ditt ROT-Avdrag! Utnyttja Ditt ROT-Avdrag!

Billigare med ROT

Sedan 2004 går det att få ROT-avdrag vid renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer. Däremot inte vid nybyggnationer. Det betyder att de flesta tjänster som vi utför omfattas av ROT-avdraget och därmed blir 30 % billigare.

Lägre arbetskostnad

ROT-avdraget gäller enbart för arbetskostnaden. För att göra det tydligt specificerar vi alltid arbetskostnad samt materialkostnad både på offert och faktura. Därefter visar vi hur stort ROT-avdraget blir.

Samma kostnad för material

De kostnader som uppstår för material, inhyrning av maskiner eller fordon ingår inte inom ROT-avdraget. Här betalas alltså fullt pris.

50 000 kr per person

Varje år får ROT-avdrag och RUT-avdrag ske på totalt 50 000 kr tillsammans. Logga in på Skatteverket.se om du vill ser hur stor summa du utnyttjat under pågående kalenderår.

100 000 kr om bägge äger bostaden

Ofta är det två personer som äger en bostad tillsammans. I detta fall kan bägge utnyttja fullt ROT-avdrag. Det innebär alltså avdrag på totalt 100 000 kr under ett år. Vid stora projekt är det smidigt att utnyttja bägges ROT-avdrag på samma faktura.